• Turkce
  • English (United Kingdom)

Türk Devletleri Kültür ve Turizm Alanındaki İşbirliklerini Masaya Yatırdı

There are no translations available.

Türk Devletleri Kültür ve Turizm Alanındaki İşbirliklerini Masaya Yatırdı

28-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. Dünya Türk Forumu’nda Türk devletlerinin aralarındaki turizm işbirliklerinin geliştirilmesi ve yeni projeler üretilmesi konuları ele alındı. Forumda ayrıca Türkiye ve Ermenistan arasında yaşanan siyasi gerginliğin çözüm haritası çizildi.

3. Dünya Türk Forumu,28-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştirildi. TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı işbirliği ile Edirne Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Forum'da “Türk Cumhuriyetleri; Kültür Diplomasisi ve Turizm” ile “Türk ve Ermeni Diasporaları; Kamu Diplomasisi: Fırsatlar ve Riskler” konuları ele alındı. Toplantıya, bağımsız Türk dili konuşan

ülkelerden ve Türk Diasporalarının bulunduğu 60 ülkeden düşünce ve kanaat önderleri, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının yöneticileri, akademisyenler, Türkiye ve katılımcı ülkelerden ulusal parlamento üyeleri, senatörler, ve üst düzey devlet adamları katıldı. Forum'da Türk devletlerinin turizm ve kültür alanlarında işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve ülkeler arası iletişim platformlarının güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu. Ermenistan ve Türkiye ilişkilerinin de gündeme geldiği Forum'da iki ülke arasındaki sorunların çözümüne yönelik yol haritası çizildi.

Turizmde Türkiye örnek alınmalı

Türk devletlerinin turizm alanındaki işbirliklerinin artırılması ve bu yönde yeni projelere imza atılması konularına değinilen Forum’da, turizmin Türk Dünyası ve Orta Asya Cumhuriyetleri perspektifinde çok iyi bir konumda olmadığı ve bu konuda Türkiye’nin örnek alınarak yeni çalışmaların yapılabileceği örnek alınarak yeni çalışmalar yapılabileceği tartışıldı. Toplantıda şu konular konuşuldu: “Kısa vadede Türk Cumhuriyetleri arasında Turizm Birlikleri kurulmalı ve vize kolaylığı gibi gerekli adımlar atılmalıdır. Özellikle gençler üzerinde etkili olacak Türk Dünyası kampanyaları yapılmalıdır. Anayurttan ata yurduna turizm hareketliliği gerçekleştirilmeli, fuar işbirlikleri sağlanmalı ve özel havayolları arzı artırılmalıdır. Teknoloji, yeni turizm türlerinden biri olarak kabul edilmeli ve bu alan üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Bunun için en güzel örnek Kazakistan’daki uzay üssü ve sağladığı uzay turizmidir. Bu üsten uzay seyahatlerinin planlanması ve üsteki imkânlardan faydalandırılması için insanların Bölge’ye çekilmesi bu turizm türünün iki amaçlı ve geleceğe yönelik olduğunu göstermektedir.”

Türk - Ermeni ilişkileri ele alındı

Türkiye - Ermeni ilişkilerine de değinilen Forum’da öne çıkan başlıklara göre; “1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları üzerine birçok ülkenin parlamentosundan Türkiye aleyhinde kararlar çıkmıştır. Bu ve benzeri durumları engellemek için yapılması gerekenler 3 temel kulvarda yürütülmelidir; hukuki, akademik ve siyasi. Ermenistan ile Türkiye arasında bir sorun olduğu söylenemez. İki ülke kadim komşudur. Fakat ikili ilişkiler yetersiz ve donuktur. Bunun iki temel nedeni vardır: 1 - Ermenistan’ın 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına devlet politikası olarak sahip çıkması ve yeni nesilleri de bu fikirle yetiştirmesi, 2 - Azerbaycan topraklarının bir bölümünün Ermenistan tarafından işgal edilmesi. Bu iki meselenin hakkaniyet ve doğruluk ilkelerine dayanarak çözülmesi ve hızlı bir normalleşme süreci yaşanması gerekmektedir. Fakat ikili ilişkilerin düzeltilmesi sürecinde Ermenilerin ekonomi - sanayi lobisinin etkisi düşünülüp dikkatli davranılmalı, devlet politikalarını etkileyecek hatalar yapılmamalıdır. 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları lehinde özellikle Ermeni Diasporası’nın mücadele verdiği ortadadır. Ayrıca üçüncü tarafların da meseleye müdahil olup kendi çıkarlarına göre konuyu başka mecralara kaydırdığı görülmektedir. Bu sebeple Türkiye Türklerinin yanı sıra tüm Türk Diasporaları’nın etkin olması, gerekli resmî ve toplumsal hassasiyetin oluşmasının sağlanması ve Ermeni Diasporası ile doğrudan iletişime geçilmesi önem taşımaktadır.”

dtfkeo
dtficintvspot
df3
  • Turkce
  • English (United Kingdom)